Kontakty

**************************

Pokud budete mít jakékoliv dotazy na stránky, p°ipomínky, návrhy, p°eklady text¨, údaje k borc¨m a tak podobný, obraŁte se na m¨j e-mail